Miesięczne archiwum: Kwiecień 2019

Jakie myśli taki sen ?

Położyć się spać ze spokojną głową to marzenie i potrzeba chyba każdego z nas.

Jeśli mamy problemy, myślimy o nich także przed snem. Nie powinno tak być, bo to przeszkadza w zaśnięciu i w spokojnym śnie. To znane regułki, ale spróbujmy je przeanalizować w celu ich łatwiejszej realizacji, bo ktoś powie: łatwo powiedzieć, ale gorzej wprowadzić w życie. Tak jest, że wiemy jak ma być, ale z jakichś powodów i tak postępujemy i zachowujemy się inaczej. Można nas wtedy przyrównać do kulki wielokrotnie wystrzeliwanej w automacie do gry, która pędzi obijając się o różne przegródki i bramki, ale zawsze te same.

Pomimo, że kulka toczy się różnymi torami, to w długiej perspektywie czasowej da się zauważyć powtarzalność zdarzeń, będących udziałem naszych ruchów i zderzeń (tak zderzeń) losowych (?)

W uproszczeniu problemy można podzielić na 3 grupy:

  • problemy zdrowotne
  • problemy techniczne
  • problemy z ludźmi.

Zajmijmy się ostatnią grupą. Problemy z ludźmi wynikają z nieporozumień podczas komunikacji słownej. Coś komuś powiemy, a ta osoba zareaguje inaczej niż tego oczekujemy. Reakcja może być poprzez słowa lub czyn. Można coś powiedzieć lub niepowiedzieć, zrobić lub niezrobić wbrew oczekiwaniom drugiej strony. Powtarza się słowo oczekiwania, czym więc one są ?

To składowa wielu czynników, z których wywodzą się dwa główne:

  • system wartości,
  • cechy charakteru.

Rozbieramy dalej. Na system wartości składa się: wychowanie, czyli wartości1, które wyznawali nasi rodzice, dziadkowie oraz wartości2 nabyte przez nas samych w wyniku życiowych doświadczeń. I tu uwaga: wartości, które może dawać starsze pokolenie mają coraz mniejszy udział w wychowaniu. A jakie to są wartości ? Podstawowe, tworzące nasze korzenie, czyli Bóg, Honor, Ojczyzna. Ktoś się może skrzywić, że powiało patosem, ale zrobi to tylko dlatego, że jest pokój. W czasach częstych wojen, te trzy słowa miały dużo większe znaczenie niż obecnie. Poza przekazywaniem historii i tradycji starsze pokolenie uczy szacunku, tolerancji i wyrozumiałości. Obecnie dzieci mają dużo mniejszy kontakt ze swymi dziadkami i babciami niż 20 lat temu, bo coraz rzadziej z nimi mieszkają. W szkołach z kolei coraz mniejszym autorytetem cieszą się nauczyciele. Dlaczego ?

Jakie wartości nabywany na skutek życiowych doświadczeń ? Na przykład: dystans i pokora, które to cechy właśnie przychodzą z czasem.

Blisko już stąd do cech charakteru – drugiej grupy czynników determinujących nasze oczekiwania. To jest dopiero pole do rozważań tak zresztą starych jak cała ludzkość. Już bowiem tysiące lat temu zauważono, że ludzie mają cechy wspólne i cechy przeciwne. Pogrupowano ludzi według okresów urodzenia, przyporządkowano im cechy odpowiadające planetom, zwierzętom, roślinom i tak powstały różne systemy horoskopów, w tym najbardziej rozwinięta astrologia. Oprócz daty urodzenia do pełnej charakterystyki osoby potrzebna jest jeszcze znajomość imienia i nazwiska. Tu wkracza tradycja, a nawet mitologia, gdyż bardzo wiele imion ma pierwotne znaczenia w języku greckim. Wkracza też numerologia, która znakom i dźwiękom przypisuje wibracje subtelnej energii.

W Polsce najbardziej popularnym jest system 12 znaków zodiaku, choć niektórzy twierdzą, że powinno być ich o jeden więcej (Wężownik). Każdemu ze znaków przyporządkowane są określony cechy charakteru i predyspozycje. To samo z liczbami, a raczej cyframi, gdyż jest ich od 1 do 9. Jaką „jesteśmy” cyfrą obliczamy przede wszystkim na podstawie daty urodzenia, ale i z imienia i nazwiska też można wyprowadzić cyfrę.

Możemy teraz wrócić do głównego tematu. Jak wspomniałem na wstępie to czy dojdziemy z kimś do porozumienia zależy przede wszystkim od wzajemnych oczekiwań.

Na oczekiwania składa się wiele czynników. Jeśli będziemy świadomi jakie one są, to będziemy w stanie z większym prawdopodobieństwem przewidzieć reakcję zarówno drugiej osoby, jak i naszą. Jeśli jesteśmy na coś przygotowani, obojętnie czy dobrego czy złego, nasza reakcja może być spokojniejsza, z dystansem i tolerancją.