Miesięczne archiwum: Lipiec 2020

Gdzie jest Bóg ?

Zapewne niejeden człowiek się nad tym zastawiał. Najprostsza i powszechnie znana jest odpowiedź, że Bóg jest w niebie. Czy to wystarczy ? Dla wielu ludzi i dzieci jest to wystarczające. Z resztą odpowiedź ta zawarta jest w modlitwie „Ojcze nasz, któryś jest   w niebie”, „Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”. Wiele wyobrażeń religii chrześcijańskiej powiązanych jest z niebem. Stamtąd pochodzą aniołowie, Gwiazda Betlejemska, wznosimy oczy do nieba, boskie pochodzi z nieba…

Jednak jeśli ktoś zastanowi się co to jest niebo i gdzie ono jest ? Wysoko nad nami,  w chmurach, nad chmurami i wyżej kończy się ziemska atmosfera, zaczyna przestrzeń międzyplanetarna, międzygwiezdna, nieskończony kosmos w każdym kierunku. Gdzie tam szukać Boga ?

Może nie szukać aż tak daleko, ale łatwiej, prościej będzie szukać bliżej, bardzo blisko.

Bo przecież: przyjmujemy ciało Chrystusa podczas Komunii Świętej ! Czyli boskość trafia do naszego wnętrza ! Poza tym jest powiedzenie „Nie masz Boga w sercu”. Gdzie więc szukać Boga ? Nie szukajcie Boga w niebie, ale wewnątrz siebie !

Tak może będzie efektywniej, jeśli poczujemy się zobowiązani szukać dobra w sobie.

Spróbujcie myśleć w ten sposób. To nie nowość, gdyż jest powiedzenie używane często   w dawnych czasach „Idź z Bogiem” lub po prostu „Z Bogiem”.

Jest też teoria, że Bóg to nie istota, która przebywa w konkretnym miejscu. Bóg jest energią, która jest wszędzie i przenika wszystko. Taki sposób myślenia jest może trudniejszy, ale również pozwala mieć się na baczności przed robieniem złych rzeczy.

Ja proponuję ten łatwiejszy, czyli jeszcze raz:

Nie szukajcie Boga w niebie, ale wewnątrz siebie !